Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2013; 59(1): 17-24


Disturbances of oxygen-dependent processes in periodontal tissues under prolonged immobilization stress and ways of their pharmacological correction

Opanasenko HB, Bratus' LV, Havenauskas BL, Honchar OO, Man'kovs'ka IM, Nosar VI, Frantsuzova SB

  O.O. Bogomoletz Institute of Physiology National Academyof Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz59.01.017


Abstract

Influence of prolonged immobilization (6 h strict horizontal position of rats in the tight containers daily for 2 weeks) on oxygen tension, oxygen consumption, pro-/antioxidant balance, and energetic metabolism of soft and hard periodontal tissues has been investigated. It was established that prolonged immobilization stress resulted in marked decrease in the gum tissue PO2 (36%) and in the bone tissue oxygen consumption rate (46%) compared to control. It was also determined that prolonged stress led to a reduction in the gum mitochondrial respiration rate. The latter was more expressed in case of the NAD-dependent substrate oxidation than of the FAD- dependent one. It was determined that the prolonged stress results in intensification of peroxide processes and depletion of antioxidant protection of soft tissues of periodontum. It was found that Thiotriazolin and Actovegin have modified and diminished stress-induced disorders in the soft and hard periodontal tissues oxygen homeostasis under prolonged immobilization stress.

Keywords: immobilization stress, periodontal tissues, oxygentension, oxygen consumption, mitochondria, pro-/antioxidantbalance, Thiotriazolin, Actovegin

References

 1. Akopov S.E., Tromanyan E.N., Kankaryan A.P., Van Dorn, Sarkisyan M.A. Kliniko-biohimicheskaya harakteristika zabolevanii parodonta u lits, nahodyashchihsya v usloviyah permanentnogo stressa. Stomatologiya. 1996. 75 N 1. S.30-32.
 2.   
 3. Burkovs'ka A.Yu., Goleiko M.V., Goleiko D.M. Efektivnist' zastosuvannya 2% mazi tiotriazolinu v kompleksnomu likuvanni kataral'nogo gingivitu . Aktual'ni pitannya farmatsevt. ta med. nauki ta praktiki: Zb.nauk. st. Zaporizhzhya, 2002. Vip.VIII. S.138-142.
 4.   
 5. Kazarina L.N., Egupova A.V. Vliyanie «boevogo» stressa na sostoyanie tkanei parodonta uchastnikov lokal'nih vooruzhennih konfliktov. V kn.: Aktual'nie problemi upravleniya zdorov'em naseleniya. Zaporozh'e, 2010. S.149-153.
 6.   
 7. Korolyuk M.A., Ivanova L.I., Maiorova I.G., Tokarev V.E. Opredelenie aktivnosti katalazi. Lab.delo. 1988. 1. S. 16-19.
 8.   
 9. Nosachenko R.V. Znachenie nekotorih biohimicheskih pokazatelei v diagnostike i effektivnosti lecheniya travmaticheskogo povrezhdeniya osteopoeza preparatom «Tiotriazolin» . Aktual'ni pitannya farmatsevt. ta med. nauki ta praktiki. Zaporizhzhya, 2002. Vip.VIII. S.181-184.
 10.   
 11. Slavkin Yu.L., Kotova T.P., Polovinets V.P. Ul'traz-vukovaya dopplerografiya v diagnostike sosudistoi golovnoi boli u detei na fone lecheniya tiotriazolinom . Lik.sprava. 1999. ? N 7-8. S.62-64. PubMed
 12.   
 13. Chanse B., Williams G.R. Respiratory enzymes in oxidative phosphorylation. Kinetics of oxygen utilization . J.Biol.Chem. 1995. 217. P.383-393. 25. Estabrook R.W. Mitochondrial respiratory control and polarographic measurement of ADP: O ratio. Methods Enzymol. 1967. 10. P.41-47.
 14.  
 15. Kojic Z., Scepanovic L.J., Kostic T. Immobilization stress reduced oxygen consumption of the isolated interstitial rats' testes cells . Acta Rhysiol. Nung. 2011. 98 (1). P.45-50.  CrossRef  
 16. Peruzzo D.C., Benatti B.B., Antunes I.B., Andersen M.L. Chronic stress may modulate periodontal disease: a study in rats . J.Periodontol. 2008. 79, N 4. P.697-704. CrossRef PubMed  CrossRef  
 17. Schirrmacher K., Lauterbach S., Bingmann D. Oxygen Consumption of Calvatial Bone Cells In Vitro . J.Orthopaedic. Res. 1997. 15. P.558-562. CrossRef PubMed
 18.  

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.