Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2011; 57(3): 33-39


HEART RHYTHM REGULATION IN HUMANS WITH DIFFERENT PROCESSING LEVELS OF ACOUSTIC INFORMATION

M.V. Makarenko, V.S. Lyzogub, L.I. Yukhymenko, S.M. Khomenko

  O.O. Bogomoletz Institute of Physiology, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz57.03.033

Abstract

The peculiarities of the heart rhythm regulation were investigated in humans during the processing of acoustic information. Statistically significant differences were found in individuals with different levels of auditory-motor reactions according to the heart rhythm characteristics. Individuals with the high level of reactions were characterized by significantly lower total power spectrum (TP=1276,2 ms2), by the power spectrum of high (HL=280,1 ms^2) and very low frequencies (VLF=469,8 ms^2), as well as by low indexes of standard devia­tion of R-R intervals (SDNN=37,4 ms), when compared with the persons with the low level of reactions (5248,8; 866,7; 1937,0; 69,8 ms^2). The correlation analysis confirmed the dif-1V1 ferences between the groups of persons with different number of processed information and variable (r= 0,41, P<0,05) and spectral characteristics of heart rate (r=-0,49 - -0,56, P<0,05). Different strategies of activation of non-specific brain sys­tems in formation of psycho-physiological reactions and par­ticipation of heart rhythm regulatory mechanisms in vegeta­tive support of auditory information processing are discussed.

Keywords: heart rhythm regulation, auditory informationprocessing.

References

 1. Baevskii P.M., Ivanov G.G. analiz variabel'nosti ritma serdtsa pri ispol'zovanii razlichnih elektrokardiograficheskih sistem (metodicheskie rekomendatsii) .Vestn. aritmologii.  2001. ;24. S. 65-87.
 2. Bodrov V.a. Psihologicheskii stress: razvitie i preodolenie.  M.: PER SE, 2006.  528 s.
 3. Bezrukih M.M., Son'kin V.D., Farber D.a. Vozrastnaya fiziologiya (Fiziologiya razvitiya). M.: Izdat. tsentr "akademiya", 2003.  416 s.
 4. Danilova N.N. Psihofiziologiya.  M.: aspekt Press, 1998.  324 s.
 5. Ivanitskii A.M. Mozgovaya osnova sub'ektivnih perezhivanii: gipoteza informatsionnogo sinteza. ZHurn. vissh. nervn. deyatel'nosti. im. I.P. Pavlova.  1996.  46, ; 2.  S. 241-252.
 6. Medvedev V.I., Leonova a.B. Funktsional'nie sostoyaniya cheloveka . Fiziologiya trudovih protsessov.  SPb.: Nauka, 1993.  225 s.
 7. Makarenko M.V., Lizogub V.S., Galka M.S.,YUhimenko L.І., Homenko S.M. Sposіb otsіnki psihofіzіologіchnogo stanu sluhovogo analіzatoru. Zayavka № a 201002225 na patent pro vinahіd vіd 1.03.2010 r.
 8. Megun G. Bodrstvuyuschii mozg.  M.: Izdvo inostr. litri, 1961.  112 s.
 9. Kotel'nikov S.a., Nozdrachev a.D., Odinak M.M., SHustov E.B., Kovalenko I.YU., Davidenko V.YU. Variabel'nost' ritma serdtsa: predstavleniya o mehanizmah . Fiziologiya cheloveka.  2002.  28, ;1.  S. 130-143.
 10. Nozdrachev a.D., Kotel'nikov S.a., Mazhara YU.P., Naumov K.M. Odin iz vzglyadov na upravlenie serdechnim ritmom: intrakardial'naya regulyatsiya . Tam zhe.  2005.  31, ;2.  S. 116-129.
 11. Simonov P. V. Emotsional'nii mozg (fiziologiya, neiroanatomiya, psihologiya emotsii).  M.: Nauka, 1981.  211 s.
 12. Farber D.a., Bezrukih M.M. Metodologicheskie aspekti izucheniya fiziologii razvitiya rebenka . Fiziologiya cheloveka.  2001.  27, ; 5.  S. 8-19.

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2023.