Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2010; 56(6): 70-80


Cathepsin-like activity in blood plasma of patients with papillary thyroid carcinoma

Kalinichenko OV, Myshunina TM, Tron'ko MD.

  State Institution «V.P. Komisarenko Institute of Endocrinol-ogy and Metabolism of AMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz56.06.070


Abstract

The peculiarities of the thyroid changes depending on clinical characteristics of disease and histological structure of tumor were fixed by the studies of cathepsin-like activity in blood plasma of patients with papillary thyroid carcinoma. H-cathepsin-like activity had a tendence to more significant in­crease especially in patients with concomitant benign thyroid disease with increasing the tumor category. In a case of methastatic tumor without other concomitant thyroid pathol­ogy, the degree of an increase in enzymatic activity was sig­nificantly higher comparing to the blood of patients without tumor metastases. B-cathepsin-like activity in blood plasma of patients only with tumor carcinoma was at the level of that of healthy subjects. B-cathepsin-like activity in blood plasma had especially significant increased under tumor T1 category that was connected with nodular goiter or adenoma in a case concominant carcinoma by other thyroid pathology. In pa­tients with carcinoma that was diagnosed against a background of concomitant pathology, the insignificant increase in L-cathepsin-like activity was not dependent on clinical fea­tures of disease, while in a case of carcinoma without concomitant pathology a degree of its increase was certainly dependent on a category of tumor T, its histological structure and the presence of oxyphilic cell metaplasia. We failed to get an evidence linking the changes in cathepsine-like activity in blood with the processes of intra- or extrathyroid invasion and invasion into the lymphatic or blood vessels. The results of the studies do not provide a rationale to consider that the cathepsine-like activity in blood of patients with papillary thyroid carcinoma can be the valuable additional biochemical criterion for differential diagnosis, estimation of the severity, and other characteristics of the disease.

Keywords: Cathepsine B, H, L, papillary carcinoma, concomitant benign thyroid pathology, blood

References

 1. Vvedenie v radiatsionnuyu tireodologiyu / Pod red. Kovalenko a.N., afanas'eva D.E., Samoilova a.R. K.:Tomiris N, 2006. 615s.
 2.  
 3. Vereemenko K.N., Goloborod'ko O.L., Kizim a.I Proteoliz v norme i pri patologii. K.: Zdorov'ya, 1988 200 s.
 4.  
 5. Grinevich YU.Ya., Loboda V.F., Bendyug G.D., YUgrinova L.G., Protsik B.C. Vzaemozv’yazok mizh tsitolo­gichnimi osoblivostyami raku schitovidnoi zalozi ta endokrinnoyu funktsieyu timusa i gipofizarnotiroidnoi sistemi organizmu . Patologiya.  2008. N2. S 52.
 6. Dilakyan E.a., Balaevskaya I.V., Zakamaldina T, Sama T. Issledovanie ekspressii katepsinov D i L v protsesse onkogennoi transformatsii fibroblastov . Vopr. med. himii.  1994.  N 3.  S. 219.
 7. Efremov A.V., Ruyatkina L.A., TSigankova O.V., Bondareva Z.G. Rol' lizosomal'nih fermentov v geneze veduschih kliniko-patofiziologicheskih sindromov: fakti i gipotezi . Patol. fiziologoya i eksperim. terapiya. 2007. N 1. S. 18-21.
 8.  
 9. Zhloba A.A., Dunaevskii V.A. aktivnost' sekretiruemih form tsisteinovih katepsinov v krovi v kachestve markera protsessov tkanevogo rosta . Vopr. onkologii. 1996. N 1. S. 70-76. PubMed
 10.  
 11. Ivanov P.K., Kazeev K.N., Karetnikov YU.P. Tiroliberinovii test v diagnostike raka schito­vidnoi zhelezi . Probl. endokrinologii. 1984. N5. S. 34-38.
 12.  
 13. Kalinichenko O.V., Mishunina T.M., Tron'ko M.D. V-, N- ta L-katepsinopodibna aktivnist' u plazmi krovi hvorih z riznimi zahvoryuvannyami schitovidnoi, paraschitovidnoi ta nadnirkovih zaloz . Ukr. biohim. zhurn. 2010. N 2. S. 45-50.
 14.  
 15. Kalinichenko O.V., Mishunina T.M., Tron'ko M.D. V-, N- ta L-katepsinopodibna aktivnist' u plazmi krovi hvorih z eutiroidnim vuzlovim zobom i hvoroboyu Greivsa . Endokrinologiya. 2010. N1. S 35-43.
 16.  
 17. Kirpichenok L.N., Gidranovich L.G., SHilenok V.N. aktivnost' proteoliticheskih protsessov pri zabolevaniyah schitovidnoi zhelezi . Voprosi med. himii. 2000. N5. S. 518-519.
 18.  
 19. Komisarenko I.V., Slavnov V.M., Ribakov S.I., Markov V.V., Yakovlev a.a. Radioimunologichnii analiz u viznachenni funktsional'nogo stanu gipofizarno-tireoidnoi sistemi u hvorih na rak schitopo­dibnoi zalozi . Ukr. radiol. zhurn. 1997. N 22. S 22-24.
 20.  
 21. Lyanna O.L., Bombin O.V., Hvorostenko M.I., CHorna V.I. Klinichni ta biohimichni doslidzhennya tsisteinovih katepsiniv u biologichnih ridinah lyudini pri kantserogenezi . Bukovin. med. visn. 2005. N 2. S 155-158.
 22.  
 23. Lyanna O.L., Hvorostenko M.I., CHorna V.I. TSisteinovii katepsin V u diagnostitsi onkologichnih zahvoryuvan' schitopodibnoi zalozi . Ukr. radiol. zhurn. 2008. N3. S 314-316.
 24.  
 25. Mavrutenkov V.V. Kliniko-patogenetichne znachennya lizosomnih tsisteinovih katepsiniv V i L pri infektsiinomu mononukleozi . Infek. hvorobi. 2005. N3. S 22-26.15.
 26. Muzhichuk A.V., afanas'eva N.I., SHevtsov V.G,. Muzhichuk V.V. Kliniko-morfologicheskie harakte­ristiki sochetannogo techeniya raka schitovidnoi zhelezi i dobrokachestvennoi tireoidnoi patologii . Mizhnarod. med. zhurn. 2009. N 1. S. 91-95.
 27.  
 28. Popova a.N., ZHloba a.a., Solov'ev M.M. aktivnost' katepsina N v krovi i bioptatah bol'nih s predopuholevimi sostoyaniyami i opuholyami polosti rta . Vopr. onkologii. 2001. N 5. S. 590-594. PubMed
 29.  
 30. Halikova T.a., Poteryaeva O.N., Pospeelova T.I., Korolenko T.a. TSisteinovie proteazi katepsini V i L i ih ingibitor tsistatin S u bol'nih gemoblastozami . Gematologiya i transfuziologiya. 2004. N4. S. 18-27.
 31.  
 32. Chorna V.I., Kakadii O.L. Lizosomni tsisteinovi proteinazi pri zloyakisnomu rosti . Onkologiya. 2005. N2. S 84-89.
 33.  
 34. Chorna V.I., Lyanna O.L., Hvorostenko M.I., Brazaluk O.V. Rol' proteolizu v gormonopoezi schitopodibnoi zalozi za kantserogenezu . Visn. L'viv. un-tu. 2008. vin. 47. S. 58-62.
 35.  
 36. Assfalg-Machleidt I., Jochum M., Nast-Kolb D., Siebeck M., Billing. A, Joka T., Rothe G., Valet G., Zauner R., Scheuber H. Cathepsin B indicator for the realease of lysosomal cysteine proteinase in severe trauma and inflammation . Hopple-Seyler. Physiol. Chem. 1990. 371. S. 221-222.
 37.  
 38. Barret A., Kirschke H. Cathepsins B, H, and L . in: Methods in enzymology. Ed.: L. Loran. New-York, London: Acad. Press. 1981. 80, part C. P. 535-561.
 39.  
 40. Gocheva V., Joyce J. Cysteine cathepsins and the cutting edge of cancer invasion . Cell Cycle. 2007. 6. P. 60-64. CrossRef PubMed
 41.  
 42. Hirano T., Manabe T., Takeuchi S. Serum cathepsin B levels and urinary excretion of cathepsin D in the cancer patients with remote metastasis . Cancer Lett. 1993. 70. P. 41-44. CrossRef  
 43. Kos J., Lah T. Cysteine proteinases and their endog­enous inhibitors: Target proteins for prognosis, diag­nosis and therapy in cancer . Oncol. Rep. 1998. 5. P. 1349-1361. CrossRef  
 44. Kos J., Stabuc B., Schweiger A., Krasovec M., Cimerman N., Kopitar-Jerala N., Vrhovec I. Cathepsins B, H, and L and their inhibitors stefin A and cystatin C in sera of melanoma patients . Clin. Cancer Res. 1997. 3. P. 1815-1822. PubMed
 45.  
 46. László A., Sohár I., Karácsonyi S., S, Petri A, Troján I. Activities of serum cathepsin (B, H and L) and metalloproteinase (MMP7-ase) in patients with gastrointestinal and bronchial malignant tumours . Acta Med. Hung. 1990. 47. P. 107-109. PubMed
 47.  
 48. Leto G., Tumminello F., Pizzolanti G., Montalto G., Soresi M., Carroccio A., Ippolito S., Gebbia N. Lysosomal aspartic and cysteine proteinases serum levels in patients with pancreatic cancer or pancreatitis . Pancreas. 1997. 14. P. 22-27. CrossRef PubMed
 49.  
 50. Leto G., Tumminello F., Pizzolanti G., Montalto G., Soresi M., Gebbia N. Lysosomal cathepsins B and L and Stefin A blood levels in patients with hepatocellular carcinoma and/or liver cirrhosis: potential clinical implications . Oncology. 1997. 54. P. 79-83. CrossRef PubMed
 51.  
 52. Mort J., Leduc M., Recklies A. Characterization of a latent cystein proteinase from ascetic fluid as a high molecular weght form of cathepsin B . Biochim. and Biophys. Acta. 1983. 755. P. 369-375. CrossRef  
 53. Nishida Y, Kohno K., Kawamata T. Increased cathepsin L levels in serum in some patients with ovarian cancer: comparison with CA125 and CA72-4 . Gynecol. Oncol. 1995. 56. P. 357-361. CrossRef PubMed
 54.  
 55. Pietras R., Szego C, Mangan C, Seeler B., Burtnett M. Elevated serum cathepsin B1-like activity in women with neoplastic disease . Ibid. 1979. 7. P. 1-5. CrossRef  
 56. Recklies A., Poole A., Mort J. A cysteine proteinase secreted from human breast tumors is immunologically related to cathepsin B . Biochem. J. 1982. 207. P. 633-636. CrossRef PubMed PubMedCentral
 57.  
 58. Schweiger A., Staib A., Werle B. Cysteine proteinase cathepsin H in tumours and sera of lung cancer patients: relation to prognosis and cigarette smoking . Br. J. Cancer. 2000 82. P. 782-788. CrossRef PubMed PubMedCentral
 59.  
 60. Staack A., Koenig F., Daniltchenko D., Hauptmann S., Loening S., Schnorr D., Jung K. Cathepsins B, H, and L activities in urine of patients with transitional cell carcinoma of the bladder . Urology. 2002. 59. P. 308-312. CrossRef  
 61. Strojan P., Budihna M., Smid L., Svetic B., Vrhovec I., Skrk J. Cathepsin B and L and stefin A and B levels as serum tumor markers in squamous cell carcinoma of the head and neck . Neoplasma. 2001. 48. P. 66-71. PubMed
 62.  

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.