Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2010; 56(6): 55-61


The changes of oxidative-reductive processes and fatty acid composition of liver lipids in rats with streptozotocin-induced diabetes

Khavrona OP, Fartushok NV, Fedevych IuM, Sol's'ki Ia, Skliarov OIa

 1. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine
 2. Lublin Medical University, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz56.06.055


Abstract

The processes of lipid peroxidation, oxidative modification of proteins, the state of antioxidant protection system enzymes and fatty acid composition of liver lipids were investigated in rats with streptosotocin-induced diabetes. The development of diabetes is accompanied by oxidative stress, which results in the activation of lipid peroxidation processes and the increase in the amount of nitrogen oxide and the activity of antioxidant protection system enzymes. The increase of the amount of saturated fatty acid and fall in the amount of unsaturated fatty acid has been detected. The rise of the processes of protein oxidation was established, which can lead to loss of their biological activity.

Keywords: lipid peroxidation, oxidative modification of proteins, antioxidant protection system, glutathione system, fatty acids, nitric oxide, diabetes.

References

 1. Aleinikova T.L., Rubtsova G.V. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po biohimii. 1988. 239 s.
 2.  
 3. Brodyak I.B., Sibirna NO Peculiarities of L-arginine metabolism in blood leukocytes under experimental diabetes mellitus . Fiziol zh. 2008. 54, N 1. p. 63-68.
 4.  
 5. Garnik T.P., Bilousova I.V. Zhirnokislotnii sklad lipidiv pechinki shchuriv pri eksperimental'nii insulinorezistentnosti . Suchasna gastroente­rologiya. 2007. 34, N 2. S 35-38.
 6.  
 7. Davidovich N.Ya. Kliniko-morfologichni zmini pechinki u hvorih na tsukrovii diabet 1 tipu ta ih korektsiya neoselenom ta etimizolom: Avtoref. dis. ... kand. med. nauk. Ivano-Frankivs'k, 2001. 20 s.
 8.  
 9. Dubinina E.E., Konovalov P.V., Soliternova I.B. Okislitel'naya modifikatsiya belkov plazmi krovi u pozhilih lyudei s sosudistoi dementsiei . Ukr. biohim. zhurn. 2001. 73, N 1. S. 125-132.
 10.  
 11. Zozulya Yu.A., Sen'ko L.N. Mul'tifunktsio-nal'nost' i metabolizm oksida azota v tsentral'noi nervnoi sisteme (obzor literaturi) . Zhurn. AMN Ukraini. 2000. 6, N 1. S.3-25.
 12.  
 13. Kamishnikov B.C. Opredelenie dienovih kon'yu-gatov i dienketonov . Spravochnik po kliniko-biohimicheskoi laboratornoi diagnostike. 2000. 2. S. 206.
 14.  
 15. Klinicheskaya biohimiya . Pod red. A.M. Goryachkov-skogo. Odessa: Astroprint, 1998. S. 307.
 16.  
 17. Korolyuk G.A., Ivanova L.I., Maiorova I.G. Metod opredeleniya aktivnosti katalazi . Lab. delo. 1988, N 1. C. 16-19.
 18.  
 19. Pershii natsional'nii kongres z bioetiki . Ezhene­del'nik APTEKA. 2001. N 37 (308) (vid 24.09.2001). CrossRef  
 20. Peslegina I.A. Metod opredeleniya aktivnosti glutationperoksidazi . Lab.delo. 1989. N 5. S. 20-23.
 21.  
 22. Sagach VF, Prysyazhnaya OD, Tkachenko MM, Kotsyuruba AV Effect of L-arginine on endothelial functional activity under experimental diabetes mellitus . Fiziol zh. . 2005. 51, N 2. p. 3-7.
 23.  
 24. Sazonenko L.V., Vitovs'kii Ya.M., Bryuzgina T.S., Vretik G.M. Doslidzhennya zmin zhirnokislotnogo spektru lipidiv sirovatki krovi u vagitnih z preek-lampsiieyu.Med.himiya. 2003. N 3. S.113-115.
 25.  
 26. Timirbulatov G. A., Seleznev E. I. Metod povishe-niya intensivnosti svobodnoradikal'nogo okisle-niya lipidsoderzhashchih komponentov krovi i ego diagnosticheskoe znachenie .Lab. delo. 1981, N 4. S. 209-211.
 27.  
 28. Titov V.N., Duchin S.F., Dmitrieva V.A., Kopilov M.A. Essentsial'nie polienovie zhirnie kisloti i arterial'noe davlenie. Mehanizmi fiziologi­cheskogo vliyaniya . Klin. lab. diagnostika. 2006. N 11. S. 3-12.
 29.  
 30. Chevari S, Andyal T., Shtrenger Ya. Opredelenie antioksidantnih parametrov krovi i ih diagnosti­cheskoe znachenie v pozhilom vozracte . Lab. delo. 1991, N 10. S. 15-19.
 31.  
 32. Bonnefont-Rousselot D., Bastar. J. P., Jaudon M. C. Consequences of the diabetic status on the oxidant. antioxidant balance . Diabet. Metab. 2003. 26, N 3. P. 163-176.
 33.  
 34. Flynn NE, Meininger CJ, Haynes TE, Wu G. The meta- bolic basis of arginine nutrition and pharmacotherapy . Biomed. Pharmaother. 2002. 56. P. 427-438. CrossRef  
 35. Green LC, David AW. Analysis of nitrate, nitrite and (15N) nitrate in biological fluids . Anal. Biochem. 1982. 126. P. 131-138. CrossRef  
 36. Mazzanti L, Rabini RA. Altered platelet membrane dynamic properties in type 1 diabetes . Diabetes. 2005. 46, N 12. P. 2069-2074. CrossRef PubMed
 37.  
 38. Mohamed AK., Bierhaus A., Schiekofer S., Tritschler H. The role of oxidative stress and NF-kappa B activation in late diabetic complications . Biofactors. 2001. 10, N .2-3. P. 157-167. CrossRef PubMed
 39.  
 40. Pacher P., Beckman JS., Liaudet L. Nitric oxide and peroxynitrite in health and disease . Phisiol. Rev. 2007. 87. P. 315-424. CrossRef PubMed PubMedCentral
 41.  
 42. Thannhauser TW., Konishi Y., Scheraga HA. Sensitive quantitative analysis of disulfide bonds in polypeptides and proteins . Analyt. Biochem. 1984. 138, N 1. P. 181-188. CrossRef  
 43. Wu G., Bazer FW., Davis TA., Kim SW, Li P, Rhoads JM, Satterfield MC, Smith SB, Spencer TE, Yin Y Arginine metabolism and nutrition in growth, health and disease . Amino Acids. 2009. 37. P. 153-168. CrossRef PubMed PubMedCentral

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.