Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2010; 56(3): 76-83


The state of cyclic nucleotide system and morphofunctional changes of lung and heart tissues in hypoxia of different genesis

Rozova KV

  O.O. Bogomolets Institute of physiology National Academyof Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz56.03.076


Abstract

It was investigated the intercommunication of the functional state of cyclic nucleotides (CN) system and morphofunctional states of lung and heart tissues and influence on these state of lipid peroxidation processes and adenylate cyclase system activity under development in organism of the hypoxic states of different genesis. Obtained dates testify that with the changes of cAMP and cGMP concentrations, and also with their ratio the level of hyperhydration of air-blood and blood-tissue barriers under the used influence on the organism are closely correlated. Intercommunication of the cyclic nucleotides sys­tem functioning and tissues oxygen consumption at the used influences carries sufficiently difficult and ambiguous character. It was shown that exactly at blood loss in lung and heart tissues there were the parallel diminishing of concentrations both cAMP and cGMP. It is accepted to correlate with a favorable histological dynamics. Exactly under these condi­tions the correlation of CN concentrations is possible to consider balanced and sent to limitation of displays of unfavorable influence of blood loss on investigated tissues ultrastructure. So, there is a tissue specific and depending from the type of influence on the organism character of inter­communication of the functional state of cyclic nucleotides system and morphofunctional states of lung and heart tissues.

Keywords: cyclic nuсleotides, morphofunctional state, hy-poxic hypoxia, acute blood loss, immobilization stress, LP,adenylate cyclase

References

 1. Baraboi V.A., Sutkovoi D.A. Okislitel'no-antioksidantnii gomeostaz v norme i patologii. K.: Chernobil'interinform, 1997. 420 s.
 2.  
 3. Gozhenko A.I., Kotyuzhinskaya S.G., Reutov V.P. Rol' oksida azota v fiziologii i patologi sistemi gemostaza. Odesa: Odes'kii gos. med. un-t., 2005. 140 s.
 4.  
 5. Zamorskii I.I., Pishak V.P. Rol' neadrener-gicheskoi regulyatsii v reaktsii shishkovidnogo tela kris na ostruyu gipoksicheskuyu gipoksiyu i vvedenie epitalamina. Vopr. med. himii. 2000. N 1. S. 48-53.
 6.  
 7. Karupu V.Ya. Elektronnaya mikroskopiya. K.: Vishcha shkola, 1984. 208 s.
 8.  
 9. Kotov S.A., Muhina I.V., Edeleva A.N. Vliyanie ozona na metabolizm golovnogo mozga pri modeliro­vanii gipoksii i trevozhnogo sostoyaniya u kris . Nizhegorod. med. zhurn. 2002. N 4. S. 21-24.
 10.  
 11. Meerson F.Z., Pshennikova M.G. Adaptatsiya k stressornim situatsiyam i fizicheskim nagruzkam. M.: Meditsina, 1988. 256 s.
 12.  
 13. Mehanizmi razvitiya i kompensatsii gemicheskoi gipoksii . Pod red. M.M.Seredenko. K: Nauk. dumka, 1987. 200 s.
 14.  
 15. Orlova E.A., Komarevtseva I.A. Rol' NO-sintazi v stimulyatsii opiatnih retseptorov i ustoichivosti pochek k oksidativnomu stressu . Ukr. biohim. zhurn. 2004. 76, N 1. S. 97-102.
 16.  
 17. Rozova K.V., Nazarenko A.I.. Tavolzhanova T.I. ta in. Vzaiemozv'yazok tkaninnogo dihannya ta deyakih stereometrichnih harakteristik mitohondrii u tkanini legen' pri riznih modifikatsiyah gipoksichnoi gipoksii . Fiziol. zhurn. 2005. 51, N 6. S 25-29.
 18.  
 19. Stal'naya I.D. Metod opredeleniya dienovoi kon'yugatsii nenasishchennih visshih zhirnih kislot. V kn. Sovremennie metodi v biohimii. M.: Meditsina, 1977. S. 63-65.
 20.  
 21. Stal'naya P.D., Garishvili T.G. Metod opredeleniya malonovogo dial'degida s pomoshch'yu tiobarbi-turovoi kisloti . Tam zhe. S. 66-68.
 22.  
 23. Stepanova N.V. Izuchenie vliyaniya gipoksicheskoi gipoksii na kontsentratsiyu tsiklicheskih nukleotidov v pochechnoi tkani pri giperserotoninemii . Aktual'ni pitannya farmatsevt. ta med. nauki ta praktiki. 1999. N 4. S. 95-97.
 24.  
 25. Ahuja G.K., Malhotra A., Walia L., Narula M. Lipid peroxidation in haemorrhagic shock and after transfu­sion of blood in dogs . Indian J. Physiol. Pharmacol. 2001. 45, N 3. P. 314-318.
 26.  
 27. Hattori Y., Matsuda N., Sato A. et all. Predominant contribution of the G protein-mediated mechanism to NaF-induced vascular contraction in diabetic rats: as­sociation with an increased level of expression . J. Pharmacol. Exp. 2000. 292, N 6. P. 761-768.

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.