Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2009; 55(2): 24-29


THE EFFECT OF DOSED NORMOBARIC HYPOXIA ON PHYSIOLOGIC REGENERATION OF LIVER PARENCHIMA IN YOUNG AND OLD RATS

V.A. Berezovskiy, R.V. Yanko, I.G. Litovka

  О.О. Bogomoletz Institute of Physiology, National Academyof Sciences of Ukraine, Kyiv, UkraineAbstract

We studied the effect of dosed normobaric hypoxia during 28 days on functional state and physiological regeneration of liverparenchyma. After completion of experiments in 3 and 9-month old rats we observed an increase in the amount of hepa-tocytes per unit of tissue area, with hypertrophied nucleus and decreased cytoplasmic area. IGF-I gene expression in 9-month old animals was increased. Thus, our study suggests that normobaric hypoxia stimulates physiological regeneration of liver parenchyma in young and adult rats.

References

 1. Avtandilov G.G. Meditsinskaya morfometriya. M.: Meditsina, 1990. 385 p.
 2. Berezovskii V.A., Deinega V.G. Fiziologicheskie mehanizmi sanogennih effektov gornogo klimata. K.: Nauk. dumka, 1988. 222 p.
 3. Berezovskii V.A., Levashov M.I. Vvedenie v oroterapiyu. M.: Izd-vo Akademii problem gipoksii RF. 2000, 2-e izd. 76 p.
 4. Volkova O.V., Eletskii Yu.K. Osnovi gistologii s gistologicheskoi tehnikoi. M.: Meditsina, 1982. 304 p.
 5. Vorob'eva O.V. Vliyanie eksperimental'nogo tsirroza pecheni u samok kris na patologiyu i regeneratsiyu pecheni u potomstva: Avtoref. dis. ... kand. med. nauk.: 14.00.15. Chuvashskii gos. univer. im. I.N. Ul'yanova. Ul'yanovsk, 2007. 23 p.
 6. Karapetyan A.F., Dzhivanyan K.A. O regeneratornom potentsiale pecheni ozernoi lyagushki RANA RIDIBU-NDA posle chastichnoi gepatektomii . Tsitologiya. 2003 48, N 4. p.346-354.
 7. Lebkova N.P., Chizhov A.Ya., Bobkov Yu.I. Adapta­tsionnie vnutrikletochnie mehanizmi regulyatsii energeticheskogo gomeostaza pri prerivistoi normobaricheskoi gipoksii . Fiziol. zhurn. im. I.M. Sechenova. 1999. 85, N 3. p.403-411.
 8. Litovka I.G. Dozirovannaya gipoksiya kak faktor korrektsii osteopenii bezdeistviya . Kosmichna nauka i tehnologiya. 2002. 8, N 4. p.81-85.
 9. Obolens'ka M.Yu.Regeneratsiya pechinki u shchuriv: molekulyarno-biologichni protsesi ta ih regulyatsiya: Avtoref. dis. ... d-ra biol. nauk: 03.00.03. In-t molekulyar. biologii i genetiki NAN Ukraini. K., 1999. 34 p.
 10. Sakuta G. A., Kudryavtsev B.N. Kletochnie mehanizmi regeneratsii tsirroticheski izmenennoi pecheni kris. Vliyanie chastichnoi gepatektomii na proliferatsiyu, poliploidizatsiyu i gipertrofiyu gepatotsitov . Tsitologiya. 2005 47, N 5. p.379-387.
 11. Slin'ko M.S. Morfofunktsional'nie pokazateli pecheni nutrii v postnatal'nom ontogeneze: Avto­ref. diss. ... kand. biol. nauk.: 16.00.02. Stavrop. gos. agrar. un-t. Stavropol', 2007. 23 p.
 12. Strelkov R.B., Chizhov A.Ya. Prerivistaya normo-baricheskaya gipoksiya v profilaktike, lechenii i reabilitatsii. Ekaterinburg: Ural. rabochii. 2001. 400 p.
 13. Doliba M.M., Hordii S.K., Korobov V.M. The effect of hypoxic xypoxia on energy metabolism in the liver mitochondria and the acetyleholine content of differ­ent tissues . Fiziol. Zh. 1996. 42, N 5-6. P. 45-50.
 14. Desbois-Mouthon C, Wendum D., Cadoret A., Rey C. et. al. Hepatocyte proliferation during liver regeneration is impaired in mice with liver-specific IGF-1R knock­out . The FASEB J. 2006. N 20. P.773-775.
 15. Kimura M., Oginara M. Effects of insulin-like growth factor I and II on DNA synthesis and proliferation in primary cultures of adult rat hepatocytes . Source. 1998. 354, N 2-3. P.271-281.
 16. Ping-Sheng C, Wei-Rong Z. Effects of hypoxia, hyperoxia on the regulation of expression and activity of matrix metalloproteinase-2 in hepatic stellate cells . World J. Gastroenteral. 2001. 7, N 5. P.647-651.
 17. Rozga J. Hepatocyte proliferation in health and in liver failure . Med. Sci. Monit. 2002. 8, N 2. P.32-38.
 18. Rudzki Z., Szczudrawa J., Stachura J. Morphometry of normal, regenerating and cancerous hepatocytes . Folia Histochem. Cytobiol. 1999. 27, N 3. P.141-148.
 19. Skrtic S., Wallenius K., Sjqgren K. et al. Possible roles of insulin-like growth factor in regulation of physi­ological and pathophysiological liver growth . Horm. Res. 2001. N 55. P.11-16.

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.