Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2008; 54(2): 41-48


MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF APPLICATION OF OZONE IN MEDICINE

T.G. Shcherbatiuk

  The Nizhniy Novgorod state medical academy, Nizhni Novgorod, Russia
DOI: https://doi.org/10.15407/fz54.02.041


Abstract

The results of experimental and clinical researches on studying biological effects of ozonetherapy were observed. Modern ozonetherapy methods and ways, indications and contra-indications the use of this method of oxidizing therapy were described. The ozonetherapy problems were analysed and offers on prospects of development ozone technologies in biomedicine were stated.

Keywords: OZONE, ozonetherapy,

References

 1. Alehina S.P., SCHerbatyuk T.G. Ozonoterapiya: klinicheskie i eksperimental'nie aspekti. N.Novgorod: Litera, 2003. 240 s.
 2.  
 3. Arutyunyan a.V., Dubinina E.E., Zibina N.N. Metodi otsenki svobodnoradikal'nogo okisleniya i antioksidantnoi sistemi organizma. Metod. rekom. SPb: Foliant, 2000. 104 s. T.G. SCHerbatyuk 84ISSN 0201-8489 Fіzіol. zhurn., 2008, T. 54, N 2
 4. Baraboi V.a. Bioantioksidanti. K.: Kniga plyus, 2006. 462 s.
 5.  
 6. Velichkovskii B.T. Svobodnoradikal'noe okislenie kak zveno srochnoi i dolgovremennoi adaptatsii organizma k faktoram okruzhayuschei sredi . Vestn. RaMN, 2001. N 6. S. 45-53.
 7.  
 8. Vladimirov YU.a. Svobodnie radikali v biologicheskih sistemah . Soros. obrazovat. zhurn. 2000. 6, N 12. S. 13-19.
 9.  
 10. Visokointensivnie fizicheskie faktori v biologii, meditsine, sel'skom hozyaistve i ekologii / Pod red. V.D. Selemira, G.M. Spirova, V.I. Karelina. Sarov:RFYaTS-VNIIEF, 2005. 480 s.
 11.  
 12. Zaitsev V.Ya. Ozonidi olefinov kak otnositel'no novii i ves'ma perspektivnii klass biologicheski aktivnih soedinenii. V kn.: Ozon v biologii i meditsine: Materiali 1 Ukr.-rus. nauch.-prakt.konf. (Odessa). 2003. S. 9-11.
 13.  
 14. Zenkov N.K. Okislitel'nii stress. Diagnostika, terapiya, profilaktika. Novosibirsk: RaMN, otd-e. 1993. 181 s.
 15.  
 16. Zmizgova a.V., Maksimov V.a. Klinicheskie aspekti ozonoterapii. M.: NPTS Ozonoterapii, 2003. -287 s.
 17.  
 18. Krizhanovskii G.N. Dizregulyatsionnaya patologiya . Patol. fiziologiya i eksperim. terapiya. 2002. N3. S.2-19.
 19.  
 20. Lankin V.Z., Tihaze a.K., Belenkov YU.N. Svobodno- radikal'nie protsessi v norme i pri patolo- gicheskih sostoyaniyah: Posobie dlya vrachei. M.: RKNPK MZ RF. 2001. 78 s.
 21.  
 22. Maslennikov O.V., Kontorschtkova K.N. Ozono- terapiya: Vnutrennie bolezni. N.Novgorod.: NGMa, 1999. -56 s.
 23.  
 24. Peretyagin S.P. Patofiziologicheskoe obosnovanie ozonoterapii postgemorragicheskogo perioda: avtoref. dis. d-ra med. nauk. Kazan', 1991.
 25.  
 26. Saprin a.N. Okislitel'nii stress kak vozmozhnii universal'nii etiologicheskii faktor razvitiya razlichnih patologicheskih protsessov. V kn.: Nats. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem «Svobod- nie radikali i bolezni cheloveka» (19-22 sent.). Smolensk, 1999. S.42-44.
 27.  
 28. Sbornik nauchnih rabot pervoi nauchno prakti- cheskoi konferentsii "Mestnoe i parenteral'noe primenenie ozonoterapii v meditsine". Har'kov, 2001 g. 124 s.
 29.  
 30. SCHerbatyuk T.G., Poslov G.a., Illarionov V.YU. Ozonoterapiya sobak pri nekotorih zlokachest- vennih novoobrazovaniyah . Veterinariya. 1998. N7. S. 57-60.
 31.  
 32. SCHerbatyuk T.G. Ozonoterapiya zlokachestvennih novoobrazovanii: za i protiv . Nizhegor. med. zhurn. 2003. N1. S. 52-56.
 33.  
 34. Bocci V. Ozone as a bioregulator. Pharmacology and toxicology of ozonetherapy today . J. Biolog. Reg. and Homeost. agents. 1997. 10, N 2/3. P. 31-53.
 35.  
 36. Rilling S., Vieban R. The use of ozone in medicine. New York: Haug, 1987. 180 p.
 37.  
 38. Rokitansky O. Klinik und biochemie der ozontherapie . Ozontherapie. 1982. 3, N52. P.643-711.

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.