Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2003; 49(3): 50-57


Peculiavities of hypoxia development in aged people

O.V.Korkushko, V.Yu.Lishnevskaya, V.P.Chizhova, T.V.Ruhlyada, G.V.Duzhak

  Institute of gerontology AMS of Ukraine, KievAbstract

The aim of the study was to investigate the peculiarities of tissue oxygen provision on the level of microcirculatory bed and to determine the significance of the indices taken separatively in pathogenesis of hypoxia in practically healthy elderly people. The study comprised 30 practically healthy people aged 60-74. It included investigation of oxygen tension in periphereal tissues, skin and bulbar microcirculation, functional state of endothelium in the group of elderly healthy people. The results obtained were compared with analogous data obtained in practically healthy young subjects. The tissue oxygen provision was found to decrease with age

References

 1. Березовський В. А. Напруга кисню в тканинах тварин і людини. – К.: Наук. думка. – 1975. – 277 с.
 2. Біологія старіння. Посібник з фізіології. – Л.: Наука, 1982. – С.305 – 339.
 3. Горчаков В.Н., Позднякова О.В. Структурна організація мікросудинного русла: норма, патологія, корекція. – Новосибірськ: Наука. Сиб.від- ня., 1989. – 112 с.
 4. Коваленко Е. А., Березовський В.А., Эпштейн И.М. Полярографічне визначення кисню в організмі. – М.: Медицина, – 1975. – 230 с.
 5. Колчинська А.З., Дударєв В.П., Керефов М.Т. і ін. Вторинна тканинна гіпоксія. – К.: Наук. думка, 1983. – 256 с.
 6. Коркушко О.В. Значимість респіраторних, гемодинамічних і тканинних факторів у розвитку гіпоксії в літньому і старечому віці // Пробл. старіння і довголіття. – 1998.– № 4. – С.376 – 384.
 7. Коркушко О.В., Джемайло В.И. Вікові особливості апарату зовнішнього дихання. – В кн. Старіння і фізіологічні системи організму. – К.: Наук. думка, 1969. – С. 253 – 267.
 8. Коркушко О.В., Іванов Л.О. Гіпоксія і старіння. – К.: Наук. думка, 1980. – 276 с.
 9. 9. Коркушко О. В., Саркисов К. Г. Роль вікових змін мікроциркуляції в розвитку гіпоксії при старінні
 10. людини. – К.: Наук. думка, 1984. – 273 с.
 11. 10. Коркушко О.В., Чеботарев Д.Ф., Саркисов К.Г. та ін. Вікові зміни мікроциркуляції і гемореології в людини. – В кн.: Матеріали ІІ міжнародної конференції «Мікроциркуляція та її вікові зміни». Київ, 22 – 24 травня 2002 р.” – К.,2002 – С. 140 – 146.
 12. Мала Л Т., Микляєв І. Ю., Кравчун П.Г. Мікроциркуляція в кардіології. – Харків.:Наука, 1977. – 232 с.
 13. Ощепкова О.В., Рогоза А.Р., Варакін Ю.А. та ін. Варіабельність артеріального тиску (за даними 24-часового моніторування) при м’якій артеріаль- ній гіпертензії // Терап. архів . – 1994 . – № 8 . – С.70 – 73 .
 14. Полярографічне визначення кисню в біологічних об’єктах. – В кн.: Матеріали ІI всесоюзного симпозіуму, присвяченого вивченню гіпоксичних станів в клініці внутрішніх хвороб. – Київ, 7 – 10 жовтня 1968 р. – К, – 1968. – 143 с.
 15. Полярографічне визначення кисню в біологічних об’єктах. – В кн.: Матеріали II всесоюзного симпозіуму, присвяченого вивченню гіпоксичних станів в клініці внутрішніх хвороб. – Київ, 15 – 17 вересня 1974 р. К. – 1974 – 180 с.
 16. Саркисов К.Г. Шкірний капілярний кровообіг у людей літнього і старечого віку:Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Дніпропетровськ. – 1968 – 19 с.
 17. Саркисов К. Г., Ступина А. З., Коркушко О. В. О.В. Коркушко, В.Ю. Лішневська , В.П. Чижова, Т.В. Рухляда, Г.В. Дужак Структура шкірних капілярів при старінні людини. – В кн.: Матеріали ІІ міжнародної конфе ренції «Мікроциркуляція та її вікові зміни». –Київ, 22 – 24 травня 2002 р. – К. – 2002. – С. 182 – 184.
 18. Чеботарев Д.Ф., Коркушко О.В., Лішневська В.Ю. Мікроциркуляція і вік. – В кн.: Матеріали ІІ міжнародної конференції. «Мікроциркуляція та її вікові зміни». – Київ, 22 – 24 травня 2002 р. – К. 2002. – С. 153 – 164.
 19. Dauger S., Aizenfisz S., Renolleau S. Et al. Arousal responseto hypoxia in newborn mice//Respir. Physiol. – 2001. – Nov 1, 128(2). – Р. 235 – 240.
 20. 19. Zhu H., Jackson T., Bunn H.F. Detecting and responding to hypoxia.// Nephrol. Dia.l Transplant. –2002. – Jan., Suppl 1. – Р.3 – 7.
 21. 20. Fletcher E.C., Orolinova N., Bader M. Blood pressure response to chronic episodic hypoxia: the renin-angio- tensin system //J. Appl. Physiol. –2002. – Feb, 92(2). – Р.627 – 633.
 22. Katayama K., Shima N., Sato Y. et al. Effect of intermittent hypoxia on cardiovascular adaptations and response to progressive hypoxia in humans// High Alt. Med. Biol. – 2001. – Winter., 2(4). – Р.501 – 508.
 23. Montanini S., Corbucci G.G. Biomedical research in hypoxia and tessutal ischemia // Minerva Anestesiol. – 2001. – 67(12). – Р.827 – 829.

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.