Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2010; 56(4): 139-148


In memory of academician P.G. Kostyuk

Lukyanetz E.A.

  Bogomoletz Institute of physiology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz56.04.139


Abstract

May 10, 2010 Platon Kostyuk, the outstanding world-famous Ukrainian scientist-physiologist, academician of the NAS of Ukraine, did not become. The news of the death of Platon quickly flew around the scientific circles of the world and the Institute of Physiology of National Academy of Sciences of Ukraine, in which he was the permanent director for 44 years.

Keywords: Kostyuk P.G.

References

 1. Brezhestovskii P. Missioner v nauke . Troitskii variant. Moskva. 2010, N 54. S. 8.
 2.  
 3. Galkovskaya T. Akademik Platon Kostyuk: U menya est' sobstvennoe gosudarstvo . Zerkalo Nedeli, K., 2004. N 33(508). S. 21-27.
 4.  
 5. Galkovskaya, T. Platon Kostyuk v nauchnom mire zvuchit kak parol' . Tam samo. 2009, N 33(761). S. 511.
 6.  
 7. Vilenskii Yu., Shevko A. Boi idet ne radi slavi, a radi zhizni . Den', Kiev. 2004, N 146.
 8.  
 9. Zaviryuha, L. Proniknennya u svyate svyatih v im'ya zdorov'ya i tvorchosti lyudini . Demokratichna Ukraina, K., 2008, N 38.
 10.  
 11. Kostyuk P.G. Nad okeanom vremeni . K.: Nauk. dumka, 2005. P. 1204.
 12.  
 13. Osipchuk, I. V kontse 1950-h moego ottsa vipustili iz SSSR porabotat' v Avstralii u budushchego laureata Nobelevskoi premii Dzhona Ekklsa. Papu sopro- vozhdal «tovarishch v shtatskom», ne znavshii angliiskogo yazika . Fakti, K., 2010, N 91(3102). S. 5.
 14.   Reiting naukovtsiv Ukraini za pokaznikami nauko- metrichnoi bazi danih Scopus stanom na 01.06.2010 . . http:.www.nbuv.gov.ua. institutions. rating_sci.html   Reiting ustanov Natsional'noi akademii nauk Ukraini za pokaznikami naukometrichnoi bazi danih Scopus stanom na 05.10.2009 . http:.www.nbuv.gov.ua. institutions. rating_nan.html  
 15. Sagach V.F., Moibenko O.O.,Tkachenko M.M. Platon Grigorovich Kostyuk vchenii, organizator nauki, derzhavnii diyach, osobistist' . Fiziol.zhurn. 2009.55. P. 59.
 16.  
 17. Serkov F.N. Daniil Semyonovich Vorontsov . K.: Nauk. dumka, 1986. P. 321.
 18.  
 19. Serkov F.N. Daniil Semenovich Vorontsov (1886 1965) . Neirofiziologiya. 1995. 27. P. 238-239. CrossRef  
 20. Sorokina Z.A., Vihreva L.A. Platon Grigor'evich Kostyuk . K.: Nauk. dumka, 1986. 179.
 21.  
 22. Trahtenberg I. Akademik Kostyuk o zhizni i nauke. Proshchal'noe esse . Zerkalo Nedeli, K., 2010, N 20(800). S. 11.
 23.  
 24. Trahtenberg I. «Okean» akademika Platona Kostyuka . Vesn. Nats. AN Ukraini, K., 2008, N 8.
 25.  
 26. Brock L.G., Coombs J.S.,Eccles J.C. The recording of potentials from motoneurones with an intracellular electrode . J.Physiol. 1952. 117. P. 431-460. CrossRef PubMed PubMedCentral
 27.  
 28. Eccles, J. C. The ionic mechanism of postsynaptic inhibition (Nobel Lecture) . http:.nobelprize.org. nobel_prizes. medicine. laureates. 1963. eccles-lecture.pdf.
 29.  
 30. Eccles J.C., Kostyuk P.G.,SCHMIDT R.F. Central pathways responsible for depolarization of primary afferent fibres . J.Physiol. 1962. 161. P. 237-257. CrossRef PubMed PubMedCentral
 31.  
 32. Eccles J.C., Kostyuk P.G.,SCHMIDT R.F. Presynaptic inhibition of the central actions of flexor reflex afferents . J.Physiol. 1962. 161. P. 258-281. CrossRef PubMed PubMedCentral
 33.  
 34. Eccles J.C., Kostyuk P.G.,SCHMIDT R.F. The effect of electric polarization of the spinal cord on central afferent fibres and on their excitatory synaptic action . J.Physiol. 1962. 162. P. 138-150. CrossRef PubMed PubMedCentral
 35.  
 36. Hodgkin A.L., Huxley A.F., Katz B. Measurement of current-voltage relations in the membrane of the giant axon of Loligo . J.Physiol. 1952. 116. P. 424-448. CrossRef PubMed PubMedCentral
 37.  
 38. Ito M., Kostyuk P.G.,Oshima T. Further study on anion permeability of inhibitory post-synaptic membrane of cat motoneurones . J.Physiol. 1962. 164. P. 150-156. CrossRef PubMed PubMedCentral
 39.  
 40. Kostyuk P.G., Krishtal O.A.,Pidoplichko V.I. Effect of internal fluoride and phosphate on membrane currents during intracellular dialysis of nerve cells . Nature. 1975. 257. P. 691-693. CrossRef PubMed
 41.  
 42. Kostyuk P.G., Krishtal O.A., Pidoplichko V.I. Asymmetrical displacement currents in nerve cell membrane and effect of internal fluoride . Nature. 1977. 267. P. 70-72. CrossRef PubMed
 43.  
 44. Ling G., Gerard R.W. The normal membrane potential of frog sartorius fibers . J.Cell. Physiol. 1949. 34. P. 383-396. CrossRef PubMed
 45.  
 46. Shuba M.F. Platon G. Kostyuk (on his 75th Birthday) . Neurophysiology. 1999. 31. P. 150-152. CrossRef  

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.