Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2013; 59(6): 57-62


The role of retinal-hypotalamic-pineal system in pro- and antioxidant processes in the gingival tissues of adult male albino rats

Khodorovs'kyĭ HI, Dmytrenko RR, Iasins'ka OV

  Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz59.06.057


Abstract

The aim of this study is to evaluate the effects of pineal gland functional state on the prooxydant processes and antioxidant system in the gingival tissues. Male rats were assigned into one of the following groups in accordance with the duration of photoperiod: 1) control--natural daylight; 2) permanent darkness for 14 days; 3) permanent light for 14 days. The following parameters were measured in gingival tissues and the blood serum: 1) prooxidant factors (dieneconjugates--DC and malonic dialdehyde--MD); 2) antioxidant enzymes (superoxide dismutase--SOD and catalase). The present findings indicate that the gingival tissue of rats reacts to the changes in the duration of photoperiod by peroxidation and activity of antioxidant enzymes. The antioxidant-prooxidant index under dark conditions (high function of the pineal gland) was lower than under condition of permanent light ("physiological" pinealectomy). Different durations of photoperiod change the intensity of free radical oxidation and the activity of antioxidant enzymes at the systemic level (blood serum) and much more at the organ level (tissues of gingiva). Our data suggest that the gingival tissues possess rather powerful protective antioxidant system, which depends on the functional state of the pineal gland.

Keywords: prooxidant processes, antioxidant enzymes, gingival tissues, photoperiod.

References

 1. Beloklitskaya G.F. Sovremennii vzglyad na klassifikatsii boleznei parodonta . Sovr. stomatologiya. 2007. N 3. P.59-64.
 2.  
 3. Gavrilov V.B., Mishkorudnaya M.I. Spektrofotometricheskoe opredelenie soderzhaniya gidroperekisei lipidovv plazme krovi . Lab. delo. 1983. N 3. P.33-36.
 4.  
 5. Gonchar O.O., Gavenauskas B.L., Man'kovs'ka I.M. Vplivriznih rezhimiv interval'nogo gipoksichnogo trenuvannya na pro antioksidantnii status m'yazovoi tkaninishchuriv pri adaptatsii do gipoksii navantazhennya . Eksperim. ta klin. biohimiya. 2005. 29, N 1. P.7-15.
 6.  
 7. Zamorskii I.I. Uchastie melatoninergicheskoisistemi organizma v mehanizmah nemedlennoi adaptatsii k ostroi gipoksii . Klin. ta eksperim. patologiya. 2012. HI, N 3 (41), Ch.1. P.74-76.
 8.  
 9. Kovach I.V., Voskresenskii O.N. Fiziologicheskayarezistentnost' tkanei polosti rta . Visnik stomatologii. N 5. 2007. P.2-6.
 10.  
 11. Korolyuk M.A., Ivanova L.I., Maiorova I.G., TokarevV.E. Metod opredeleniya aktivnosti katalazi . Lab.delo. 1988. N 1. P.16-18.
 12.  
 13. Levits'kii A.P., Makarenko O.A., Zelenina Yu.V. Antioksidantna i protizapal'na diya ingibitora elastazipri eksperimental'nomu parodontiti . Odes'k. med.zhurn. 2007. N 4 (102). P.26-29.
 14.  
 15. Stal'naya I.D., Garishvili T.G. Metod opredeleniyamalonovogo dial'degida s pomoshch'yu tiobarbiturovoikisloti. V kn.: Sovremennie metodi v biohimii. M.: Meditsina, 1977. P. 66-68.
 16.  
 17. Chevari S., Chaba I., Sekei I. Rol' superoksiddismutazi v okislitel'nih protsessah kletki i metodopredeleniya ee v biologicheskih materialah . Lab.delo. 1985. N 11. P.678-681. PubMed
 18.  
 19. Yasins'ka O.V. Osoblivosti fotoperiodichnih zminproksidantnih protsesiv, antioksidantnoi sistemita nadnirkovih zaloz za umov ekzogennoi gipoksii:Avtoref. dis. ... kand.med.nauk. Vinnitsya, 2006. 21 p.
 20.  
 21. Ohtal K., Laborde N.J., Kajiya M., Shin J., Zhu T.,Thondukolam A.K., Min C., Kamata N., Karimbux N.Y.,Stashrnko P., Kawai T. Expression and possible immuneregulatoryfunction of ghrelin in oral epithelium . J. Dents.Res. 2011, 90. P.1286-1292. CrossRef PubMed PubMedCentral
 22.  
 23. Tsinti M., Kassi E., Korkolopoulou P. Functional estrogen receptorsalpha and beta are expressed in normal human salivarygland epithelium and apparently mediate immunomodulatoryeffects . Eur. J. Oral. Sci. 2009. 117, I. 5. P. 498-505.
 24.  
 25. Marinho Del Santo Periodontium and orthodontic implications:Biological basics . Int. J. Stomat. Res. 2012. 1(2). P. 6-16.
 26.  
 27. Cirillo N., Hassonal Y., Pignatelli M., Gasparoto T.H.,Morgan D.J., Prime S.S. Characterization of a novel oralglucocorticoid system and its possible role in disease . J.Dent. Res. 2012. 91. P. 97-103. CrossRef PubMed
 28.  
 29. Yang S.Y., Ko N.M., Kang J.H., Moon Y.H, Yoo H.I., JungN.R., Kim M. S., Cho J.H., Oh W.M., Kim S.H. Relaxin isupregulated in the rat ovary by orthodontic tooth movement. Eur J. Oral. Sci. 2011. 119. P.115-120. CrossRef PubMed

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.