Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2013; 59(4): 88-92


Influence of professional conditions as risk factor for the development of vascular eye pathology in surgeons

Veselovs'ka NM, Veselovs'ka ZF, Slobodianiuk IM, Slobodianiuk MI

  Kyiv eye center, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz59.04.088


Abstract

This work was devoted to study of the peculiarities of morphology of the retina with ganglion cells complex and the peculiarities of regional and systemic blood circulation in surgeons and therapists. It was revealed that longtime work under operative microscope results in a decrease of all parameters of blood circulation, that with the data of optical coherent tomography of the retina and optic nerve in surgeons demonstrate the signs of the existence of more high risk of vascular eye pathology then that observed in therapists.

Keywords: risk, vascular pathology, neuroarchitecture, retina, optic nerve, optical coherent tomography, ultrasound dopplerography, doctors, microsurgeons.

References

 1. Bake M.Ya, Leuse I.Yu, Sprudzha D.R, Kuznetsova V.M., Rusakova N.E. Faktori riska zdorov'ya meditsinskih rabotnikov . Meditsina truda i prom. ekologiya. 2002. N 3. P. 28-33.
 2.  
 3. Vodop'yanova N.Ie., Starchenkove Ie.S. Sindrom vigoryannya: diagnostika ta profilaktika. SPb.: Piter, 2005. 336 p.
 4.  
 5. Izmerov N.F., Denisov E.I., Molodkina H.H., Radionova G.K. Metodologiya otsenki professional'nogo riska v meditsine truda. V kn.: Sotsial'no-gigienicheskii monitoring: praktika primeneniya i nauchnoe obespechenie. Sb. nauch. tr. M., 2000. P. 118-181.
 6.  
 7. Kosarev V.V., Babanov S.A. Professional'nie bolezni meditsinskih rabotnikov . Spravochnik poliklin. vracha. 2010. N 11. P. 55-64.
 8.  
 9. Kostyuk I.F., Kapustnik V.A. Profesiini hvorobi . Pidruchnik.2-ge vid. pererob. i dop. K.: Zdorov'ya, 2003. 636 p.
 10.  
 11. Kravchenko O.K. Zadachi i vozmozhnosti optimizatsii uslovii truda meditsinskih rabotnikov, obsluzhivayushchih sovremennoe visokotehnologichnoe meditsinskoe oborudovanie . Meditsina truda i prom. ekologiya. 2007. N 4. P. 5-11.
 12.  
 13. Krechkovskii E.A. Gigienicheskaya harakteristika uslovii truda i professional'noi deyatel'nosti vrachei hirurgicheskih spetsial'nostei: Avtoref. dis. ... d-ra med. nauk. Kiev, 1979. 41 p.
 14.  
 15. Kundiiev Yu.I. Vos'ma global'na narada predstavnikiv tsentriv, shcho spivpratsyuyut' z VOOZ u galuzi meditsini pratsi (Zheneva, 18-23 zhovtnya 2009 r.) . Ukr. zhurn. z probl. meditsini pratsi. 2010. N 1 (21). P. 80-83.
 16.  
 17. Fedina N.V. Kliniko-gigienicheskoe obosnovanie profilaktiki tserebrovaskulyarnoi patologii u vrachei: Avtoref. dis. …kand. med nauk. 2008. Mitishchi. 23 p.
 18.  

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.