Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2013; 59(2): 92-95


Changes in the content of reduced glutathione in severe injuries and multiple trauma

Pidruchna SR

  I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz59.02.092


Abstract

We explored the changes in reduced glutathione in pathogenesis of severe and combined trauma. Under conditions of our experiments both in blood plasma and tissue of liver, kidneys and heart the concentration of reduced glutathione is decreased. Comparison of the changes ofglutathione that occur in animals of the first experimental group (only severe group) with the same in animals of the second and the third groups, caused by the influence of extra mechanical defect and skin burn, showed that in the last group the disorders of functional status system of antioxidant protection occur more often than in only severely injured animals. The largest significant decrease (34%) in the content of GSH on the 3rd day after injury we found in liver of seriously injured burned animals. In animals of the first and second groups the content of GSH decreased by 27 and 33.7%, respectively.

Keywords: burn trauma, scalped wound, antioxidant, blood,rats.

References

 1. Agadzhanyan V.V. Politravma: problema i prakticheskie voprosi . Politravma. 2006. N 1. P. 5-8.
 2.  
 3. Ankin L.N. Politravma (organizatsionnie, takticheskie i metodologicheskie problemi). M. : MEDpress-inform, 2004. 176 p.
 4.  
 5. Boiko V.V., Rindenko V.G., Zaitsev A.E. Politravma: patofiziologicheskie i klinicheskie aspekti, lechebnaya taktiki i printsipi organizatsii pomoshchi bol'nim . Mezhdunar. med. zhurn. 2002. 8, N 3. P. 68-74.
 6.  
 7. Denisenko V.N., Burlika V.V., Korol' S.A., Bondarenko V.V. Otsenka tyazhesti i prognoz travmaticheskogo shoka u postradavshih s sochetannoi travmoi . Probl. viis'k. ohoroni zdorov'ya. K.: Yantar, 2002P. 8-15.
 8.  
 9. Dolgih V.T., Larin A.I., Pilipchuk I.A. Metabolicheskie narusheniya pri kriticheskih sostoyaniyah . Politravma. 2007. N 3. P. 73-86.
 10.  
 11. El'skii V.N., Kardash A.M., Gorodnik G.A. Patofiziologiya, diagnostika i intensivnaya terapiya tyazheloi cherepno-mozgovoi travmi. Pod red. V.I. Cherniya. Donetsk: Novii mir, 2004. 200 p.
 12.  
 13. Kosinets A.N., Deikalo V.P., Nikol'skii M.A., Sirotko V.V. Neproizvodstvennii gorodskoi travmatizm kak mediko-sotsial'naya problema . Novie tehnologi v voenno-polevoi hirurgii i hirurgii povrezhdenii mirnogo vremeni. Materiali mezhdunar. konf. SPb., 2006. P. 336-337.
 14.  
 15. Pat. na korisnu model' 30028 Ukraina MPK 2006 G 09V 23/00. Sposib modelyuvannya politravmi. Sekela T.Ya. Gudima A.A. Ternop. med. un-t. N U 2007 10471; Zayavl 21.09.2007; opubl. 11.2.08; Byul. N 3. 4 p.
 16.  
 17. Plehanov A.N., Nomokonov I.A., Shagdurov V.A Epidemiologicheskie, diagnosticheskie i lechebnie aspekti sochetannoi travmi v sovremennih usloviyah (hirurgiya sochetannoi travmi). Soobshchenie 1 . Politravma. 2007. N 4. P. 69-74.
 18.  
 19. Aghafabian N., Zsppincoff A. Emergency Medicine: the cove curriculum . Raven Publishers. 1998. N 6. P. 1490.
 20.  
 21. Avery O., Nathens F., Gregoty Maier R. Effectiveness of tate Trauma Systems: a National tvolnation . Amer. Associat. Surg. Trauma. 1999. N 3. P. 150.
 22.  
 23. Ellman G. L. Tissue sulfhydryl grups . Arch. Bioch. and Biophys. 1959. 82. P. 70-77. CrossRef  
 24. Nast-Kolb D., Aufmkolk M., Rucholtz S. Multiple organ failure still a major cause of morbidity but not mortality in blunt multiple trauma . J. Trauma. 2001. 51, N 5. P. 835-841. CrossRef PubMed
 25.  
 26. Regas F.C., Ehrlich H.P. Elucidating the vascular response to burns with a new rat model . J. Trauma. 1992. 32, N 5. P. 557-563. CrossRef PubMed
 27.  

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.